J型門板

FINSA西班牙芬薩J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
FINSA西班牙芬薩 美芯板 同色邊條 18mm
AICA美耐板J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
AICA木紋浮雕 木心板 同色封邊 18mm
E6 德國板J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
德國板愛格/卡多麗皮革 木心板 跳色封邊 18mm
S6 賽諾森J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
高光結晶鋼烤 塑合板 跳色封邊 18mm
珠光結晶鋼烤 塑合板 跳色封邊 18mm
抗指紋霧烤 木心板 跳色封邊 18mm
金沙岩板浮雕霧烤 木心板 跳色封邊 18mm
結晶鋼烤J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
結晶鋼烤 木心板
塑合板
跳色封邊 18mm
愛麗絲PMMA  J型門板
表面 基材 封邊 門板厚度
鑽石拉絲面PMMA 塑合板 跳色封邊 18mm
  • 請參考DM J型封邊條-金屬系列
TOP